:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

Market & Business Development Consultant

:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

Market & Business Development Consultant

:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

اگر بتوانید افرادی را استخدام کنید که شور و شوق‌شان با کارشان تقسیم شده باشد، کلا نیازی به نظارت نخواهید داشت.
آنها بهتر از هرکسی خود را مدیریت خواهند کرد...
- Stephen Covey -

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش» ثبت شده است

وارن بافت می گوید:«آن چه از تاریخ می آموزیم این است که مردم از تاریخ نمی آموزند». زمان و باز هم زمان. مردم فکر می کنند با گذر زمان اوضاع فرق می کند. اما واقعیت بسیار متفاوت است؛ مخصوصا زمانی که نوبت به سرمایه گذاری می رسد.  وقتی احساسات افراد بر آن ها غلبه می کنند، راهی برای توجیه کردن یک تصمیم احمقانه ی سرمایه گذاری با تلقین کردن این که «این بار فرق می کند»، می یابند. در این دام نیفتید.

در قلمرو آموزش، نیازسنجی به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی و ضروری فرآیند برنامه ریزی در نظر گرفته می شود و هر جا که مسأله تدوین طرح ها و اتخاذ مجموعه ای از تدابیر آموزشی مطرح باشد، از نیازسنجی به طور مکرر یاد می شود. به بیانی دیگر، وجود و تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان گامی اساسی در طراحی برنامه های آموزشی سازمانها می باشد. شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی، پیشنیاز یک سیستم آموزشی موفق است. مدل مناسب جهت انجام نیازسنجی آموزشی مدلی است که پاسخگوی الزامات خارجی و داخلی سازمان ها در شرایط متحول کنونی باشد. یکی از این مدل ها، مدل نیازسنجی (DACUM  ( Developing a curriculum است  که روشی مؤثر برای تجزیه و تحلیل یک شغل یا حرفه می باشد که مبتنی بر سه فرض و منطق به شرح زیر است:
۱- کارکنان خبره دقیق تر از سایر افراد می توانند شغل یا حرفه خود را توصیف و تعریف نمایند.
۲- یک راه مؤثر برای تعریف و تبیین یک شغل یا حرفه عبارت از توصیف دقیق وظایفی است که کارکنان خبره انجام  می دهند.
۳- انجام درست هر وظیفه مستلزم به کارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها و رفتارهای مثبت کارکنان می باشد.