:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

Market & Business Development Consultant

:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

Market & Business Development Consultant

:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

اگر بتوانید افرادی را استخدام کنید که شور و شوق‌شان با کارشان تقسیم شده باشد، کلا نیازی به نظارت نخواهید داشت.
آنها بهتر از هرکسی خود را مدیریت خواهند کرد...
- Stephen Covey -

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «توانایی» ثبت شده است

یکی از مشاهداتم درمورد دانشجویان خارجی، درمورد رویکرد استفاده از فرصت عمرشان بوده.
آن چه که دیده‌ام، استفاده از زمان به مثابه یک سرمایه‌ برای افزایش سرمایه انسانی‌شان بوده‌است. به نظرم، در انتخاب «رشته تحصیلی»، «دروس اختیاری»، «جلسات ارایه»، «ساعات صحبت حضوری با اساتید» و مانند آن، به سه سوال پاسخ می‌دهند:

اول، آیا انجام این فعالیت، حداقل یک بعد به ابعاد توانایی‌ها اضافه می‌کند؟ به این ترتیب، مانند کشوری که راه توسعه‌اش از افزایش تنوع محصولات تولیدی می‌گذرد، تنوع محصول خود را افزایش می‌دهند (مدل پیچیدگی اقتصادی ریکاردو هازمن). 

دوم، آیا در مقایسه با دیگر فعالیت‌های ممکن، منفعت بیشتری دارند؟ به این ترتیب، مانند یک بنگاه که تحلیل هزینه و فایده می‌کند، براساس هزینه و سود نهایی (marginal cost/benefit) و هزینه اولیه (sunk cost) تصمیم‌ گیری می‌کنند.

سوم، با شرکت در آن کلاس یا فعالیت، امکان آشنایی با چه افرادی مهیا می‌شود؟ به ترتیب، شبکه دوستان و روابط اجتماعی خود را تقویت می‌کنند.

یادگیری برای ما:

این شیوه تصمیم‌گیری درمورد تحصیل، تفاوتی چشمگیر با شیوه‌ای که در ایران آموخته بودم، دارد. نگاه به تحصیل در این جا مانند فرصتی برای سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی است.

درخواست:

- با خود فکر کنید که در حال حاضر چه سرمایه انسانی‌ای دارید. سپس لیستی از مواردی که می‌توانند به تقویت آن کمک کنند، تهیه کنید. برای انتخاب از میان لیست، ببینید که یادگیری کدام یک می‌تواند عامل «بزرگ‌ترین جهش در حوزه کسب تخصص» برایتان باشد*. 

The ability to manage your emotions and remain calm under pressure has a direct link to your performance.
TalentSmart has conducted research with more than a million people, and we’ve found that 90% of top performers are skilled at managing their emotions in times of stress in order to remain calm and in control. One of their greatest gifts is the ability to neutralize difficult people. Top performers have well-honed coping strategies that they employ to keep difficult people at bay.


Dr Travis Bradberry